ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ