ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ  3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΠΟ 04/04/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/04/2018, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018 :

 

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΑΝΔΡΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ)

Β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 

  1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΟΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
  2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α.
  3. ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Μ.Κ.Α.
  4. IBAN ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ:

 

  • ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

  • ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘ. Ε. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ,  ΑΠΟ 04/04/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/04/2018.

Γ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ/ΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.