ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Ιθάκη, 15/05/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΣΠ.ΡΑΖΟΥ 138

ΤΗΛ.:2674023920             

            

                                          

     ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιθάκης  ενημερώνει για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος  ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Εξωγής Δημητρίου Γερ. Μαυροκεφάλου, το οποίο βρίσκεται στον 1ο  πολυκατοικίας επί της οδού Λευκωσίας 25, Κάτω Πατήσια του Δήμου Αθηναίων στην Αθήνα

Η εκμίσθωση θα γίνει για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα (200,00) ευρώ μηνιαίως.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από το γραφείο Εσόδων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιθάκης στη διεύθυνση Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Βαθύ.                                                                                                        

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ