Ενημερωτικό σποτ της Γ.Γ.Π.Π. για χρήση μάσκας λόγω κορωνοϊού.