ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ