ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ