ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEP – IN