Κορωνοϊός: 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf