Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του λιμένα του οικισμού Βαθύ Ιθάκης.

Τα παρακάτω έξι έγγραφα που αποτελούν την κυκλοφοριακή μελέτη, ίσως χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν , λόγω του μεγέθους των αρχείων.