ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ