ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη 1 θέσης κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ»