ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ