ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ