ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2024 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ