ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ