ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΧΡΗΣΗ 2021)