ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2019