ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΙΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ