ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»