ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 200m3 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ