ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26-11-2018