ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 33ης ΚΑΙ 34ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ