ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ : «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ»