ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 3/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  30-3-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2109

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 8η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 3η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

  1. 3η Ψήφιση Πιστώσεων Δαπανών Συνεχιζόμενων Δαπανών και Δαπάνες από Παράταση των Συμβάσεων έτους 2017 (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

  1. Αποδοχή δωρεάς τοπογραφικών διαγραμμάτων του κ. Γκανά Κωνσταντίνου του Θεόδωρου, Πολιτ. Μηχανικού, για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

  1. Έγκριση πρακτικού αρ. 1 του συνοπτικού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  (Εισήγηση : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ