ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 27 – ΕΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 2-12-2019