ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 1ης – ΕΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024