ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ