ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 11ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 27-4-2018