ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 7-5-2018