ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ