ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ