ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 16ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21-6-2019