ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 19-6-2018