ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 19ης – ΕΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 8-9-2019