ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 27 -1- 2020