ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 20ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024