ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 28ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020