ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024