ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 4 -2- 2020