ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 3ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21-1-2019