ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ