ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17 -2- 2020