ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024