ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ