ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 7ης – ΜΕΙΚΤΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024