ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ