ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024