ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024