ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16 -3- 2020