ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ